Amandine Doucet

Amandine Doucet är gift med Denis och tillsammans har de tonåringarna Coraline och Quentin. Amandine är en av alla kvinnliga uppfödare som driver traditionen vidare. Det var från början uteslutande kvinnor som hade hand om fågeluppfödningen i Frankrike. Medan männen var ute och bedrev tyngre arbete var kvinnor och barn kvar på gården och tog hand om fåglar och hushållet. Med tiden började man avla fram olika raser bland kycklingarna och med tiden har man skapat ett 70-tal olika kycklingraser, varav ca 40 olika är raser som man föder upp för att ta till vara på köttet. I Sverige finns det två olika kycklingraser.