Dominique Tioque

Paret Dominique och Colette bor tillsammans med sina fåglar på gården i Cohade i Auvergne. Deras två vuxna barn har lämnat föräldrahemmet men dottern, Céline har fötterna kvar i myllan och lägger stor del av sin tid på ridning även om det huvudsakliga arbetet är som sjuksköterska. Paret Tioqe är mycket engagerade i det foder som de föder upp sina fåglar med. Fodret odlas och skördas lokalt i Auvergne något som är en del av de krav man måste uppfylla för att få blir Label Rouge certifierad, något som paret blev 2012. En del av fåglarnas foder består av sojabönor och tidigare köptes dessa i från framförallt Sydamerika, något som inte längre görs av de Label Rouge certifierade bönderna utan man har istället tagit ett helhetsgrepp och nu sker fullständig produktion lokalt i Auvergne. Ett litet men viktigt steg i arbetet mot ett mer hållbart jordbruk!