Françis Coulardeau

Francis Coulardeau bor med Fabienne och deras två fotbollsintresserade barn Manon och Laurie. Huruvida deras fåglar uppskattar motorsport är oklart men säkert är att deras La Belle de France kycklingar har ett bra liv på gården. Här får de leva och växa i naturlig takt, vilket innebär att de växer mindre än 30 gram/dag, något som går att jämföra med standardkycklingar som tvingas växa med över 50 gram/dag. La Belle de France kycklingar lever dessutom i minst 81 dagar, det innebär att slutvikten oftast är ca 1,5 kg.