Traditionnel

traditionnel Under denna klassificering har vi samlat de fågelprodukter som håller god kvalitet, men som inte kvalificerar sig för Label Rouge-certifiering. Det är fågel som uppfyller alla svenska krav på kvalitet och säkerhet, men som tillhör snabb- eller medelsnabbväxande kycklingraser, och därför inte uppfyller de höga krav som en Label Rouge-märkning kräver.