Jag är en kyckling och jag är vegetarian?!

En artikel ur Washington Post belyser ett ämne som vi tycker är viktigt. Är kycklingar, eller alla fåglar för den delen, vegetarianer? I kriget mot antibiotika och GMO i fodret hos kyckling har det helekologiska, helt vegetariska fodret lyfts fram som den enda lösningen. Det är klart att detta är mycket bättre än att addera sånt som faktiskt är onödigt och rentav farligt, men vad hände med förståelsen för hur kycklingar mår som allra bäst?

Som alla fåglar äter även kycklingar småkryp, larver, insekter och mask för att det ingår i deras naturliga föda. La Belle de France fåglar är frigående utomhus vilket betyder att de på naturligt sätt får i sig denna viktiga del av deras kost, ute i det fria, pickandes som sig bör.

MARLOW_120710_150

Våra fåglar är fria från antibiotika och GMO, de får dessutom gå fritt utomhus och äta sådant som de bör. 

Artikel i Washington Post

Franska ursprungsraser av kyckling

I Frankrike har man valt att behålla gamla ursprungsraser av kyckling vilket gör att det numer finns över 40 olika raser som används i uppfödningen. De flesta av dessa raser är dessutom långsamtväxande vilket gör att de tar mindre vikt per dag under längre tid. Detta bidrar till smaken och kvaliteten på fågeln. De flesta […]