Bernard Désarmenien

Bernard och Marie Joseph Désarmenien har varit gifta och arbetat tillsammans med fågeluppfödning under många år. Redan 1984 blev de certifierade av Label Rouge vilket innebär att de kan leverera fåglar till oss på La Belle de France inte bara med högsta kvalitet utan även under strikta förhållanden när det gäller uppfödning, utomhusvistelse och en mängd olika krav för att fåglarna ska ha en så bra uppväxt som möjligt. Gården ligger i den lilla orten St Marcel en Marcillat i Auvergne, en typisk fransk by där jordbruket dominerar.

Paret har två vuxna barn, Pierre och Cecile som arbetar som snickare respektive sjuksköterska.