Label Rouge

labelrouge_400 Den franska märkningen Label Rouge anses erbjuda bland de finaste fågel- och köttprodukterna i världen. Den står för förstklassig smak och hög kvalitet, hög matsäkerhet och stor djuromsorg. Den borgar också för att produktionen skett hos regionala franska uppfödare.

För att en Label Rouge-certifiering ska utfärdas måste en tredje part genomföra omsorgsfulla kontroller av att alla krav som ställs. Att en Label Rouge-certifierad fågel håller så hög kvalitet beror på att man endast använder långsamtväxande fåglar som föds upp med stor omsorg om när det gäller utrymme, utevistelse och utfodring.